Barnevogner

Barnevogner!

Etter gjentatte ganger med varsel om fjerning av barnevogner som ikke er merket med navn og kontakt info, er nå alle umerkede vogner fjernet fra oppganger.

Ønskers de utlevert kontakt vaktmester på dagtid mellom kl. 08:00 og 15:00

Styret