VAKTMESTER

Vaktmester har ferie ut uke:43 og er da tilbake i full stilling.

________________________________________________________

Vår vaktmester er sykemeldt for tiden,

Skulle det være noe som haster, ta kontakt på vakttelefonen til Styret.

 

Barnevogner

Barnevogner!

Etter gjentatte ganger med varsel om fjerning av barnevogner som ikke er merket med navn og kontakt info, er nå alle umerkede vogner fjernet fra oppganger.

Ønskers de utlevert kontakt vaktmester på dagtid mellom kl. 08:00 og 15:00

Styret

Vaktmester Ferie

Vaktmester Arne har ferie fra 4. Juli og 4 uker.

Vaktmesterkompaniet har ferievikariaret til vaktmester i perioden.

Kontakt styre på vaktelefon eller styremailen hvis det skulle være noe.

styret@vestlibakken.no

Vakttelefon: 959 01 828

Ny gressklipper

Sameiet har måttet pensjonere vår gamle Randsome gressklipper, som har vært i sameiet siden sommeren 1973. Dette skyldtes i all hovedsak at vi begynte å få store årlige kostnader på vedlikehold/reparasjoner og at maskinen ikke var tillatt brukt iht. HMS-forskriftene. Les videre