Reklame på oppslagstavlene

Styret har registrert at det har kommet opp reklame på oppslagstavlene som ikke er hengt opp av oss. Fra tid til annen hender det at styret henter inn tilbud fra ulike leverandører og kommer med en anbefaling til sameiet. Nå er det hengt opp reklame for nye sikringsskap. Dette er ikke et tilbud eller anbefaling styret har kommet opp med, selv om alle står fritt til å benytte seg av dette. Styret vil i fremtiden se på muligheten for å stemple tilbud som er innhentet av oss.