Kjøp av postkasseskilt

Bestilles hos Jernia eller hos Skomakeren på Stovner Senter.