Parkeringskontroll

Sameiet har inngått avtale med Parkeringstjenesten AS om parkeringskontroll på vårt område.

Reglene for kjøring og parkering på våre områder fremkommer i Husordensreglenes §10, i rutinene for gjestegarasjen og på skilt ved innkjøringen til sameiets område.

Dersom du ønsker å klage på en ilagt kontrollavgift, kan du kontakte de på følgende måte;

Parkeringstjenesten AS
Gøteborggata 38
0566 OSLO
Tlf. 9100 1497

Spørsmål om ilagt kontrollavgift må gjøres mellom 8-16, men telefonen er døgnbetjent

Klage på bot, gå inn på ww.østlandskeparkering.no og følg klage fanen der.

http://ostlandskeparkering.no

post@parkeringstjenesten.no