Utleie av seksjon

Sameiet har vedtatt regler ved utleie av seksjon, og regler ved klage på leietaker av seksjon.

Her kan du sende inn elektronisk søknad på en enkel og grei måte.

Søknad om godkjenning av utleie

  • Du har krysset av for litt eller Ikke i det hele tatt. Det betyr at du som utleier er ansvarlig for å oversette all informasjon sameiet gir ut ovenfor leietaker.
  • Jeg er kjent med at det er seksjonseier som får tilsendt regning for disse brikkene.
 

Eiers kontaktinformasjon

 

Leietakers kontaktinformasjon

 

Bekreftelse