Forsikring

Sameiet er forsikret i IF Forsikring under polise SP1896520 fra 1.1.2019

Skade meldings tel nr. 21 49 24 00 hele døgnet!
1. fem valg tast 2
2. fem valg tast 2
3. Bedriftskunde tast 2
4. vent på svar
Oppgi polise nr. SP1896520 til den som tar i mot skade melding

eller på Internett.

www.if.no/bedrift/meld-skade
Begynn med polise nr. SP1896520