Parkering

Sameiet har 4 garasjer inkludert en gjestegarasje og disse ligger under blokkene.

 • Garasje A ligger under 66 – 76 og har innkjøring fra Martha Tynes’ vei
  Plassnr 184-302
 • Garasje B ligger under 78 – 82 og har samme innkjøring som A.
  Plassnr 303-356
 • Garasje C ligger under 90 – 106 og har innkjøringen fra Vestlisvingen.
  Plassnr fra 1-183
 • Garasje D ligger under garasje C (innenfor gjesteparkering.
  Plassnr er 357-458.
 • Gjesteparkeringen ligger før garasje D.

Alle seksjoner (med noen få unntak) har garasjeplass tilknyttet seksjonen og sameiet har også noen plasser til overs, som leies bort til de som trenger ekstraplasser.

Normalt ligger garasjeplassen under eller i nærheten av den blokken man bor i, men styret kan gjøre unntak fra dette i spesielle tilfeller. Dette kan være i forbindelse med sykdom, at bilen er for høy/bred, handikapp eller andre årsaker. I de tilfellene man må rokkere om på plassene, forsøker styret å gjøre dette så smidig som mulig for de det gjelder.

Reglene for hva man kan plassere på garasjeplassene fremkommer av husordensreglenes § 10 som omhandler Trafikk og parkering.

Dersom man ønsker å leie ekstra plass må man ta kontakt med den i styret som til enhver tid har ansvaret for garasjene. Dette står oppslått i alle oppganger og under fanen Styret