Informasjon styret september 2020

Sluk på terrassen:

Høsten nærmer seg og med mye ustabilt vær er det viktig at terrassen holdes fri for søppel, løv og blomsteravfall. Slik at sluk, vannrenner og rør ikke tetter seg, og at vannet renner ned til naboen.

Barnevogner:

Barnevogner skal plasseres under vinduet, og merkes med navn. Det er kun lov med en barnevogn pr seksjon. Barnevogner som ikke er i bruk skal fjernes fra oppgangen, og oppbevares i leilighet eller bod.

Trapp:

Det blir skifte av trapp på kulverten mellom Vestlisvingen 70-72  (nedgang til garasje) i uke 38. Arbeidet vill ta ca. en uke og trappenedgangen blir i denne perioden helt avstengt. Eksakt oppstart blir lagt ut på VIBBO.

Styret

INFORMASJON FRA STYRET August 2020

Mating av fugler:

Det henstilles til beboer om ikke å legge fuglemat rett på bakken eller på terrassen, dette trekker til seg uønskede dyr som mus og rotter.

Avfalls brønner:

Kjempeviktig at alle respekterer at det kun skal kastes søppel i brønnene og at det ikke under noen omstendigheter settes søppel utenfor og rundt brønnene.

Papp som er for stor for brønnene, må skjæres eller klippes opp.

Barnevogner:

Barnevogner skal plasseres under vinduet, og merkes med navn. Det er kun lov med en barnevogn pr seksjon. Barnevogner som ikke er i bruk skal fjernes fra oppgangen, og oppbevares i leilighet eller bod.

STYRET

INFORMASJON FRA STYRET JUNI/JULI 2020

Vaktmester:

Sameiet har engasjert firma Grønt og Rent for å holde skråningene, plener, samt hekker pene gjennom hele sommeren.

Sameiet har også inngått avtale med samme firma som sommervikar for vaktmesteren.

Mating av fugler:

Det henstilles til beboer om ikke å legge fuglemat rett på bakken eller på terrassen, dette trekker til seg uønskede dyr som mus og rotter.

Styrekontoret holder stengt i juli, styret håper beboere kan være behjelpelige med å vanne blomstene på gangbrua, slik at vi har flotte blomster i hele sommer. Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Styret