VAKTMESTER

Vaktmester har ferie ut uke:43 og er da tilbake i full stilling.

________________________________________________________

Vår vaktmester er sykemeldt for tiden,

Skulle det være noe som haster, ta kontakt på vakttelefonen til Styret.