Ny gressklipper

Sameiet har måttet pensjonere vår gamle Randsome gressklipper, som har vært i sameiet siden sommeren 1973. Dette skyldtes i all hovedsak at vi begynte å få store årlige kostnader på vedlikehold/reparasjoner og at maskinen ikke var tillatt brukt iht. HMS-forskriftene. Les videre