Husleiehefter 2. halvår

I forbindelse med overgang til OBOS som ny forretningsfører fra 1. juli, vil det bli litt forsinkelser i utsendingen av giroer for fellesutgiftene.

Styret gjør oppmerksom på at det ikke vil påløpe noen forsinkelsesrenter eller komme noen purringer på juli-innbetalingene.