Fasadevask av Gavelvegger

Vaske av Gavelvegger!

Onsdag 25.5.2016 starter Oslo Fasadevask opp med vasking av gavelveggene våre. De vill bruke lift for å få utførdt denne jobben. Når veggene ved innkjøring til garasjene skal taes, kan det bli litt venting for ut og innkjøring.

Hele vaske prosessen er ventet ferdig fredag 26.5.2016

Beklager ulempene med dette.

Styret