Digitalt årsmøte

Det blir i år digitalt årsmøte, dette pga.

Covid-19 (Koronavirus)

Møteinnkallelse og dokumenter blir i disse dager sendt alle beboere (eiere) på mail eller i posten.

Har du akseptert digital kommunikasjon, kommer innkallelsen på mail.

Møte åpner 25.mai kl 0900   og avsluttes 2. juni kl 0900

De som ønsker å avgi mannulle stemmer, kan legge det i postkassen til vaktmesteren.

Styret