Informasjon styret september 2020

Sluk på terrassen:

Høsten nærmer seg og med mye ustabilt vær er det viktig at terrassen holdes fri for søppel, løv og blomsteravfall. Slik at sluk, vannrenner og rør ikke tetter seg, og at vannet renner ned til naboen.

Barnevogner:

Barnevogner skal plasseres under vinduet, og merkes med navn. Det er kun lov med en barnevogn pr seksjon. Barnevogner som ikke er i bruk skal fjernes fra oppgangen, og oppbevares i leilighet eller bod.

Trapp:

Det blir skifte av trapp på kulverten mellom Vestlisvingen 70-72  (nedgang til garasje) i uke 38. Arbeidet vill ta ca. en uke og trappenedgangen blir i denne perioden helt avstengt. Eksakt oppstart blir lagt ut på VIBBO.

Styret

Digitalt årsmøte

Det blir i år digitalt årsmøte, dette pga.

Covid-19 (Koronavirus)

Møteinnkallelse og dokumenter blir i disse dager sendt alle beboere (eiere) på mail eller i posten.

Har du akseptert digital kommunikasjon, kommer innkallelsen på mail.

Møte åpner 25.mai kl 0900   og avsluttes 2. juni kl 0900

De som ønsker å avgi mannulle stemmer, kan legge det i postkassen til vaktmesteren.

Styret