Informasjonsmøte – Nye Vestli skole

Agenda:

  • Kort orientering om prosjektet (Ny skole og flerbrukshall)
  • Litt om paviljongene som skal brukes i byggeperioden
  • Fremdrift, når starter prosjektet og når blir de ulike fasene
  • Omfang av prosjektet. Hva skal gjøres og hvordan vil det påvirke nærmiljøet med trafikk, støv, støy, sprenging…
  • Spørsmålsrunde

Vi håper at mange fra nærmiljøet vil møte opp og få god informasjon om byggeprosessen til den nye og flotte Vestli skole!