INFORMASJON FRA STYRET JUNI/JULI 2020

Vaktmester:

Sameiet har engasjert firma Grønt og Rent for å holde skråningene, plener, samt hekker pene gjennom hele sommeren.

Sameiet har også inngått avtale med samme firma som sommervikar for vaktmesteren.

Mating av fugler:

Det henstilles til beboer om ikke å legge fuglemat rett på bakken eller på terrassen, dette trekker til seg uønskede dyr som mus og rotter.

Styrekontoret holder stengt i juli, styret håper beboere kan være behjelpelige med å vanne blomstene på gangbrua, slik at vi har flotte blomster i hele sommer. Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Styret