Informasjon vedrørende felleskostnader fra OBOS

Feil i utfakturerte felleskostnader for januar 2017

Utfakturerte felleskostnader for januar og februar 2017 er feil, og dessverre er det slik at enkelte kostnader ikke har blitt fakturert. Årsaken til dette skyldes en teknisk svikt i våre systemer, noe vi beklager på det sterkeste. Beløpene er nå korrigert og ny faktura for februar har blitt produsert.

Les videre

Ordinært sameiermøte 2017

Ordinært sameiermøte 2017

Det vises til eierseksjonslovens § 33: «Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet».

Vestlibakken Boligsameie vil avholde ordinært sameiermøte

Torsdag 23. mars 2017.

Les videre