El-BIL Lader/ Infrastruktur

El-bil Lading!

Bravida er nå i gang med infrastrukturen for el-bil lading i garasjen.

De tar fortløpende garasje for garasje, men forventet ferdigstillelse og klar med ladebokser blir antageligvis i mars- april!

Pris per ladestasjon (som bestemt ved årsmøte) kr 25 000 inkludert ladestasjon  og montering av godkjent montør. I tillegg kommer strømforbruk ved lading, leverandør av dette kommer vi tilbake på. ( evt. Grønn Kontakt el Fortum)

Ønsker du ladestasjon på din plass? Send da en mail til styret@vestlibakken.no

Husk navn,  adresse, seksjonsnummer og garasjeplass nummer. Bindende påmelding.

Styret vil fortløpende komme med informasjon vedr. fremdrift og bestillingsfrister for ladere. Estimert frist for bestilling er 10.3.2019, etter denne fristen kan prisen endres

Styret

Henting av juletrær!

Oslo Kommune henter juletrær

Lørdag 12.01.19

Krysset Tokerudberget og Vestlisvingen
kl. 11.05 – 11.20


Inga Bjørnsons vei, snuplass
kl. 11.20 – 11.35


Nico Hambros vei, snuplass
kl. 11.50 – 12.05


Martha Tynes vei, snuplass
kl. 12.05 – 12.20
Alle må sørge for å levere dette selv! Eller kjøre deg til Haraldrud!
Styret