INFORMASJON FRA STYRET August 2020

Mating av fugler:

Det henstilles til beboer om ikke å legge fuglemat rett på bakken eller på terrassen, dette trekker til seg uønskede dyr som mus og rotter.

Avfalls brønner:

Kjempeviktig at alle respekterer at det kun skal kastes søppel i brønnene og at det ikke under noen omstendigheter settes søppel utenfor og rundt brønnene.

Papp som er for stor for brønnene, må skjæres eller klippes opp.

Barnevogner:

Barnevogner skal plasseres under vinduet, og merkes med navn. Det er kun lov med en barnevogn pr seksjon. Barnevogner som ikke er i bruk skal fjernes fra oppgangen, og oppbevares i leilighet eller bod.

STYRET