Digitalt årsmøte

Det blir i år digitalt årsmøte, dette pga.

Covid-19 (Koronavirus)

Møteinnkallelse og dokumenter blir i disse dager sendt alle beboere (eiere) på mail eller i posten.

Har du akseptert digital kommunikasjon, kommer innkallelsen på mail.

Møte åpner 25.mai kl 0900   og avsluttes 2. juni kl 0900

De som ønsker å avgi mannulle stemmer, kan legge det i postkassen til vaktmesteren.

Styret

Branninstruks for Vestlibakken boligsameie

Ved brannalarm    

 • Sørg for at alle i leiligheten blir varslet.
  • Lukk dører og vinduer.
   • Gå raskt ut av bygningen.
    • Gå til felles møteplass.

Ved brann

 • Varsle naboer.
  • Barn og eldre/uføre hjelpes ut.
   • Gå raskt ut av bygningen til felles møteplass.
    • Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
     • Si ifra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.

Merk:       Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, gå tilbake til leiligheten og hold døren lukket.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Redde, varsle slokke

«Redde, varsle, slokke» er en nyttig huskeregel!

1 REDDE: Sørge for at alle kommer i sikkerhet.

2 VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.

3 SLOKKE:       Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

HUSK!   Nødnummer brannvesenet: 110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet: Vestlisvingen nr. (oppg. du bor i)

Felles møteplass ved evakuering øvre rekke:         Lekeplassen

Felles møteplass ved evakuering nedre rekke:         Søppelbrønner

Ny hjemmeside

Hei, vi har nå fått en ny hjemmeside som vi mener er bedre for deg og for oss. Siden er mer sikker og derfor en side vi anbefaler. Når det blir lagt ut meldinger eller oppslag, kan du bli varslet på Mail om du ønsker det.          Logg deg inn på,      Vibbo.no/Vestlibakken