BORTFALL AV ALT VANN

Pga. omkobling til nye rør i forbindelse med ombygningen av vannledningsnettet, vil ALT VANN være borte i nedre rekke (Vestlisvingen 66-82)

Tirsdag 16. september fra Kl 08:00 til ettermiddag/kveld

HUSK å ha kranene lukket i hele perioden

Eventuelle spørsmål kan rettes til rune@vestlibakken.no eller 90170588.