Komprimatorbil høst 2014

Styret har også i høst bestilt komprimatorbil.

Den vil komme Onsdag 24. september 2014

Denne gangen kommer den kl 1800. på kvelden og dere må selv være til stede for å kaste tingene på bilen.

Ting kan settes ut fra kl. 15.00 og det kan plasseres på følgende steder;

  • I nedre rekke: på snuplassen og på gresset ved papirskuret utenfor VS 72
  • I øvre rekke: utenfor oppgangen (på høyre side sett fra blokka).

Det må ikke plasseres noe på gangbruene eller på veien da dette vil være til hinder ved syketransport eller brann.

Følgende skal IKKE kastes i komprimatorbilen:

Bilbatteri/bildekk, malingspann/løsemidler, kjøleskap/fryser og TV

Dette er spesialavfall og leveres på Haraldrud.

Er dere i tvil – Ta kontakt med Arne Johnsen på 957 77 759 eller
Rune Braathen på 901 70 588