Midlertidig kaldt vann i nedre rekke

Det har i dag vært manko på diesel, slik at det ikke har vært tilstrekkelig med varmt vann i nedre rekke.

Diesel er på vei og det vil snart bli varmt vann igjen.

Andenæs beklager at situasjonen har oppstått