Manglende blanketter for fellesutgifter

De som produserer blankettene for fellesutgifter for OBOS, har oppdaget at det manglet enkelte måneder i utsendingen og de vil bli sendt ut så fort de klarer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til OBOS