Justering av fellesutgifter for 2014

I disse dager sender OBOS Eiendomsforvaltning ut faktura og giroblanketter for innbetaling av fellesutgifter o.a. for første halvår 2014. Dere vil se at noen av summene er endret fra 2013:

Fellesutgifter
Disse ble ikke øket i 2013. Styret sa fra på siste ordinære sameiermøte at vi prøver å holde fellesutgiftene nede, men at det kunne bli aktuelt å oppjustere dem senere pga økte priser og nødvendige vedlikeholdsutgifter. Styret har vedtatt å øke fellesutgiftene med 5% i 2014 for å dekke inn prisstigning og økte utgifter.

Kabel-Tv
Get har øket sine priser og dette fører til en økt månedspris for TV/internett for sameierne med 13 kr per måned til kr 232 per måned i 2014.

Trappevask
Her er det en justering av faktiske kostnader på +6%.

Dugnadskonto
Normalt betaler alle seksjonene inn kr 50 per måned (kr. 600 per år) til dugnadskonto.

Deltakelse på dugnad i 2013 blir nå oppgjort ved at deltakerne får fratrukket dette på regningene i 2014. Dere betaler altså bare det som står på regningen:
Ingen deltakelse på dugnad i 2013: betaler kr. 50 per måned i 2014
En deltakelse på dugnad i 2013: betaler kr. 25 per måned i 2014
To eller flere deltakelser på dugnad i 2013: betaler kr. 0 per måned i 2014.