Arbeider med tak i kulvert mellom VS. 70-72

Det vil foregå arbeid med taket i kulverten VS 70-72 onsdag den 20.3 og torsdag den 21.3 mellom kl. 07:00 og kl. 16:00 begge dager. Parkeringsplasser som blir berørt, bes parkere på banen nedenfor VS 78-82. Parkeringstillatelsen gjelder fram til fredag 22.3 kl. 12

Styret