INFORMASJON FRA STYRE MARS 2016

INFORMASJON FRA STYRE MARS 2016

Vannprosjektet:

Vannprosjektet er nå ferdig i alle leiligheter, det er kun strekk i øvre garasje og berederrom som gjenstår.

Generalforsamling:

Vi minner om generalforsamling på Vestli skole 31. mars kl 18.00

Styret:

Ønsker alle beboer et RIKTIG GOD PÅSKE